Ve srovnání s obdobím komunismu se počet odchodů kněží do "civilu" příliš neliší. V posledních deseti letech odešla v průměru tři procenta kněží, dle statistiky z období komunismu to byla asi čtyři procenta z celkového počtu. K odchodu vedou kněze někdy také pocity frustrace a vyčerpání. Každý kněžský osud ale je vždy svým způsobem jedinečný a neopakovatelný, řekl ČTK Juan Provecho z tiskového střediska ČBK.

"Zmíněné citové vzplanutí k osobě druhého pohlaví není tak jednoduché, jak si mnoho lidí naivně představuje. Mnohdy jde o nešťastné zamilování a jako důsledek pak jde o manželství, případně rodinu. Taková osoba většinou ani de facto není tím hlavním důvodem opuštění duchovního povolání, ale spíše prvním člověkem, který se objeví v okamžiku vážné životní krize," uvedl Provecho.

Důvodem odchodu bývá podle něj také někdy nezralost osobnosti, pocit samoty, psychická nestabilita, konflikty s představenými, nebo i krize ve víře. Odchod kněze z jeho cesty, při níž sloužil lidem v jejich duchovním životě a otázkách víry, vnímají citlivě především věřící. "Nejbližší okolí vnímá jeho rozhodnutí jako zradu nebo jako popření všeho toho, co svým slovem i příkladem života hlásal a o čem svědčil," řekl Provecho.

Nejkrizovější je první rok služby

Na počátku listopadu vykonávalo službu u některého z diecézních biskupů 1632 kněží a 164 bylo na odpočinku. Chybí tedy asi 40 procent kněží k tomu, aby byly obsazeny všechny farnosti v České republice. Největší procento odchodů kněží je do pěti let po vysvěcení, z toho je nejkrizovější první rok služby.

"Na základě toho je také snaha, aby se prodloužilo období přípravy - aby na rozlišení povolání bylo dostatek času," uvedl Provecho. Významným faktorem je podle něj již příprava kandidáta na kněžskou službu - pokud je někdo veden falešnými motivy a jeho cílem není v první řadě sloužit Bohu a lidem, snadno svůj postoj přehodnotí a přijaté poslání opustí.

Dát „výpověď“ není vůbec snadné

V případě, že kněz nechce být dále knězem, tedy že nechce dál dodržovat slíbené závazky, například slib celibátu, může požádat o dispens - výjimku ze zákona. Tu může udělit pouze papež. Rozhodnutí ale předchází složitá procedura.

Žadatel, který dispens obdržel, se vrací do laického stavu, může ale uzavřít církevní manželství. Nebývá zvykem, že by byl dál nazýván knězem. Může však vykonat kněžské služby například v případě nebezpečí smrti, třeba když umírající žádá o rozhřešení.

Téma odchodů kněží oživila nedávno situace v karvinské katolické farnosti, jejíž děkan se po mnoha letech kněžské služby rozhodl opustit svou misi. Vzdal se zcela duchovní cesty a rozhodl se oženit. Svůj krok oznámil věřícím během nedělní mše ve fryštátském kostele při ohláškách. "Znám takových případů celkem dost ze Španělska nebo z Ameriky, ale tady v Česku je to skutečně ojedinělý případ," uvedl již dříve Provecho.