Hacker je osoba, jejímž cílem je získání přístupu k datům v cizích sítích a počítačích, které jsou většinou důkladně chráněny. Právě tato ochrana, respektive její prolomení, je pro hackery největším lákadlem. Vědomy jsou si toho i firmy samotné. Aby jejich IT pracovníci dokázali vytvořit proti útokům hackerů co nejúčinnější obranu, musí znát techniky jejich práce.

Útočníci bývají totiž velmi často v pokročilosti o kus dál než IT specialisté, zodpovědní za chod firemních sítí. Právě proto vznikla celá řada cílených workshopů a kurzů, ve kterých se firemní IT manažeři a administrátoři seznamují se způsobem práce hackerů. Nejen, že se zde naučí různé hackerské techniky k prolamování systémů a díky tomu dokáží odhalit zranitelná místa ve svojí síti, ale hlavně - naučí se myslet jako hacker a zůstávají tak vždy o krok napřed.

Firmy často zpřístupní svá data omylem

Jsou ovšem i situace, kdy se hacker a nejen on dostane k datům, které firmy vystaví díky chybě nechráněně přímo na internetu. Velkou řadu problémů přináší i to, že firmy sice mívají bezchybné zajištění své sítě, ale řada z nich téměř nešifruje informace, přenášené bezdrátově. S masivním rozšířením nasazení bezdrátových sítí stále roste počet útoků hackerů na ně. Ti využívají jejich chyby a slabiny k získání přístupů, o které mají zájem.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že ačkoliv je paranoia jinak považována za vážnou nemoc,  v případě zajištění citlivých informací jí jistá dávka neuškodí. Mírně paranoidní správce sítě, úspěšně absolvující hackerský kurs, pak tedy může být tou nejideálnější kombinací mechanismů účinných pro ochranu firemních dat.