Evropské dny pracovních příležitostí 2007 jsou společnou akcí všech členských organizací sítě EURES (Evropská služba zaměstnanosti) a jejich záměrem je propagovat služby EURES mezi širokou veřejností a poskytnout prostor, kde se početní uchazeči o zaměstnání a zaměstnavatelé mohou osobně setkat. Akce proběhnou ve všech regionech České republiky.

Mimo toho se v Brně, Ostravě a Olomouci ve dnech 25. - 27. září 2007 uskuteční informační akce o možnostech pracovního uplatnění v zemích Evropské unie. Informace budou poskytovány všem zájemců o práci v EU.

Co vše se můžete dozvědět?

  • kde hledat práci
  • co si vyřídit před odjezdem
  • jaké jsou životní a pracovní podmínky v jednotlivých státech
  • informace o daních a sociálním zabezpečení
  • informace o aktuálních pracovních náborech
  • na co si dát pozor při hledání práce přes agentury

Konkrétní místa a termíny všech uvedených akcí naleznete zde.