O diskriminaci kvůli věku je přesvědčeno 87 procent respondentů, tři čtvrtiny lidí vidí znevýhodnění kvůli těhotenství a mateřství a 72 procent kvůli zdravotnímu stavu či postižení. Vyplývá to z dubnového výzkumu společnosti STEM, prováděného mezi téměř 1200 respondenty. 

Z výsledků výzkumu je patrné, že převážná většina obyvatel ČR považuje v posledních letech diskriminaci na pracovním trhu za reálný problém. Přes mírný pokles ve srovnání s výsledky roku 2004 vyjadřuje i letos 75 procent občanů názor, že v ČR k diskriminaci některých skupin obyvatel v zaměstnání dochází. Takové přesvědčení je silnější mezi ženami (80 procent) než mezi muži (70 procent).

Z jedenácti možných důvodů diskriminace na trhu práce považují respondenti za další časté důvody, po věku, těhotenství a zdravotním stavu, rasový nebo etnický původ (61 procent), pohlaví (56 procent) a rodinný stav či povinnosti k rodině (49 procent). 

Národnost a státní občanství jsou podle respondentů méně častou příčinou diskriminace v práci. Jako častý důvod je uvedlo jen 37 procent dotázaných. U ostatních důvodů (sociální původ, sexuální orientace, politické myšlení, náboženské přesvědčení) nepřesahují podíly kladných odpovědí jednu pětinu.