Europass podává údaje o vzdělání, znalostech a pracovních zkušenostech ve formě srozumitelné pro všechny evropské státy. Lidé tak mohou snadno doložit kvalifikaci pro práci, o kterou se ucházejí. "Zájemcům o Europass jsme schopni pomoci s vyplňováním dokumentů nejenom v češtině, ale i v hlavních jazycích Evropské unie," uvedla Karin Jajtnerová z Národního centra Europass.

Doklad se skládá z pěti částí Jednou z nich je životopis, který si každý vyplňuje sám, podobně jako jazykový pas, kam vypisuje údaje o znalostech cizích jazyků na základě sebehodnocení. K záznamu o absolvování zahraniční stáže slouží dokument nazvaný mobilita.

K "pasu" patří také dodatky k diplomu, které informují o vzdělání získaném na vysoké nebo vyšší odborné škole a dodatky k osvědčení o středoškolském vzdělání. Některé školy ho udělují automaticky zároveň s maturitním vysvědčením nebo výučním listem. Dodatek k osvědčení mohou získat lidé, kteří střední školu dokončili kdykoli po roce 1970.

Lidé si mohou vybrat, zda budou využívat všechny dokumenty nebo jen některé, pořízení všech částí Europassu je bezplatné. Formuláře jednotlivých částí a další informace získají zájemci v klientském centru a na stránkách www.europass.cz.