Rozvedeným mužům na nějaké té hodině navíc, strávené v práci, zrovna nesejde. Nedělá jim tedy problém přijmout práci i o víkendech, o svátcích i v jiné neoblíbené termíny. Jenže jak známo, práce není všechno a pokud na dotyčného muže nečeká rodina a on nemá kromě své profese žádnou jinou větší aktivitu, logicky jí začne být po určitém čase přesycen a začne mu na ní vadit úplně všechno. 

Na rozdíl od těch rozvedených, jsou ženatí muži se svou prací většinou spokojeni a v práci  nezůstávají déle než je nutné. Stejně jako rozvedené ženy. U těch se doba strávená v práci většinou nijak drasticky nezvyšuje, což ale není problém pochopit. Pokud se po rozvodu starají o dítě, nemají důvod zůstávat dlouho v práci. 

Na rozdíl od rozvedených mužů, jsou ti ženatí se svou prací spokojeni. Ale u vdaných žen je tomu naopak. Mají totiž značný problém, sladit touhu po kariéře s rodinným životem. A když se třeba ještě starají o dítě, tak se bez podpory partnera nebo někoho z blízkých příbuzných, neobejdou. Střet profesního a rodinného života ovšem řeší i mnoho bezdětných manželství. 

Muži totiž jen velmi těžko snáší, pokud jejich žena vydělává více než oni. Takže obecně vzato,  nemají-li zaměstnané ženy (ať už s dítětem nebo bez něj) podporu partnera, mají pravděpodobně zaděláno na slušné deprese a možná i na rozpad manželství. Kariéru jako příčinu rozvodu totiž podle statistik udalo 30 procent obyvatel České republiky.