Pomaturitní vzdělání má v unii 24 procent žen a 23 procent mužů. Ve Finsku, Dánsku nebo Estonsku je to dokonce kolem třetiny veškeré populace. Mnohem větší podíl žen je v humanitních a uměleckých oborech, kde tvoří studentky téměř 70 procent všech absolventů. V technických oborech je žen naopak necelých 40 procent.

Kromě malého počtu vzdělaných žen drží Česko podle statistiky ještě několik nepříliš lichotivých primátů.

Negativně Česká republika vyniká také ve statistice ženské zaměstnanosti. Nezaměstnaných žen je v EU obecně více než nezaměstnaných mužů, spolu s Řeckem a Španělskem je ale Česko zemí, kde je rozdíl mezi počtem žen a mužů bez práce největší. Míra ženské nezaměstnanosti byla letos v lednu v ČR 8,6 procenta, míra mužské nezaměstnanosti byla o více než tři procentní body nižší.

Především v porovnání se zeměmi severní a střední Evropy také velmi malé procento českých žen pracuje na částečný úvazek. V průměru možnosti zaměstnání na zkrácený úvazek využívá kolem třetiny Evropanek, v Česku je to ale jen necelých devět procent žen a na Slovensku necelých pět procent.

Mírně podprůměrní jsou obyvatelé Česka podle statistiky také v počítačové gramotnosti. V evropském průměru uvedlo 44 procent žen a 38 procent mužů, že s počítačem neumějí vůbec zacházet. V Česku se k "počítačové negramotnosti" přiznalo 49 procent žen a 47 procent mužů.

Naopak naprosto bez potíží umí s počítačem pracovat 15 procent Evropanek a 29 procent Evropanů, v ČR se bezproblémovým ovládnutím základních funkcí PC pochlubilo deset procent žen a 19 procent mužů.