Pamatujte na to, že při telefonování jste ochuzeni o neverbální vyjadřování, nemůžete s dotyčným navázat oční kontakt, nemůžete číst z jeho tváře. Takže na stylu vašeho slovního projevu záleží opravdu hodně. 

Na druhou stranu má telefonický kontakt i své výhody. Tak jako nevidíte vy jeho, nevidí on vás, takže můžete projednávat obchodní smlouvu zarostlý, ve špinavých montérkách, na horské túře nebo pod slunečníkem u moře a přitom tvrdit, že jste plně pracovně vytížen. Pokud ovšem nejste hrdým vlastníkem videotelefonu...

Zvonící telefon zvedněte co nejdříve, necháte-li jej vyzvánět dlouho, můžete vyvolat dojem lhostejnosti. Víte-li, že v následujících minutách na volajícího nebudete mít čas, raději se s ním domluvte na pozdějším termínu telefonátu. Vždy mluvte pomalu a srozumitelně, překotné nesrozumitelné drmolení moc důvěry nevyvolává. 

Je dobré hned na začátku telefonátu převzít iniciativu a směrovat volajícího k tomu, aby řekl rychle, jasně a stručně, proč volá, protože i když vás volající nevidí, vycítí, že se u jeho telefonátu například znuděně škrábete za uchem. Uvědomte si, že volající nemusí vědět, komu přesně volá. Mohl na vás dostat kontakt s tím, že "tady na tom čísle ti pomůžou." Takže při každém zvednutí telefonu se nejlépe ohlaste názvem firmy, poté svým jménem a pozdravte. Nejhorší, co můžete udělat, je, že do telefonu vybafnete "Haló" nebo do sluchátka jen funíte a čekáte, co vypadne z toho druhého. 

Pokud se stane, že se z telefonu ozve zuřivý ryk rozzlobeného klienta, v žádném případě se nenechte "vytočit," natož abyste se na klienta rozeřvali také. Jednejte s ním klidně a věcně a  pokud se nehodlá uklidnit, zkuste se s ním domluvit na pozdějším telefonátu - nejlépe až na druhý den. Do té doby se snad vychladne. A vy máte spoustu času se připravit na to, co mu skutečně fundovaně odpovíte.