Ústav nyní pilotně školí několik středních odborných škol v osmi krajích, které budou moci po autorizaci ověřovat znalosti uchazečů. Ústav očekává, že jejich klienty se stanou lidé, kteří například hledají nové zaměstnání nebo chtějí začít podnikat, nemají však o svých dovednostech doklad.

Ověřování podle odborníků pomůže i lidem, kteří mají jen částečné znalosti z oboru. K získání certifikátu budou moci absolvovat další vzdělávání pouze v oblasti, kterou neovládají. Cesta k jeho získání se jim tak výrazně zkrátí. Systém by měl být přínosem i pro zaměstnavatele, kteří tak rychleji získají požadované odborníky.

"Člověk, který chodil do školy před mnoha lety, potřebuje zcela jiný přístup než učni. Má obavu ze zkoušek, nedovede popsat dovednosti, které ovládá," tvrdí manažerka projektu Jana Bydžovská.
Zájemci o certifikát proto pomůže vyškolený průvodce, který bude jeho znalosti průběžně zjišťovat, zbaví ho strachu ze zkoušek a poradí mu, jak si doplnit vzdělání. Dovednosti uchazeče potom vyhodnotí komise při zadání praktického úkolu.

Odborníci si myslí, že pro střední školy je další vzdělávání dospělých a ověřování jejich kvalifikací šancí, jak se vyrovnat s klesajícím počtem žáků. Školy mají podle nich potřebné vybavení a odborníky, které mohou využít i pro dospělé. Zjišťovat by měly také konkrétní požadavky firem v regionu.

"Zatím jsme na úrovni výučního listu," řekla manažerka projektu Helena Marinková s tím, že nevylučuje, že v budoucnu budou lidé moci na základě praxe získat maturitní nebo i vysokoškolské vzdělání. Připomněla, že inženýrský titul po pětileté praxi dříve udělovala třeba Francie.

Projekt Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (UNIV), který ústav organizuje, je tříletý. Jeho cílem je podpořit pedagogické pracovníky, zřizovatele, sociální partnery a obyvatele krajů při proměně škol na místní centra celoživotního vzdělávání. Projekt je financovaný z rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.