Pokud mají zaměstnanci na pracovišti přístup k Internetu, jsou s tím spojená vážná rizika. Mohou si vytvářet legální závazky, získávat neoprávněný přístup k důležitým informacím a neúmyslně stáhnout viry a případně je dál šířit.

Nejčastějšími zdroji virů a nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů) jsou totiž stránky s on-line hrami a pornografické stránky, jež jsou ze 70% prohlíženy právě v pracovní době. Soukromé využívání Internetu také často vede k přetížení připojení vinou sdílení souborů peer-to-peer (tj. na síti, na níž je propojen jeden uživatel napřímo s druhým, bez nutnosti sdílet datová a jiná omezení).

Vedení podniku by proto mělo monitorovat, jak zaměstnanci Internet využívají - zároveň by však mělo dbát na dodržování zákona o ochraně osobních údajů. Pravidla pro užívání Internetu ve firmě by měla obsahovat např. kdy je použití Internetu pro soukromé účely přijatelné, jaké typy materiálů jsou zakázány, jak zacházet s důvěrnými informacemi, samozřejmostí by mělo být používání silných hesel, striktní zákaz sdílení a stahování materiálů chráněných autorskými právy a také stanovit sankce za porušení daných pravidel.

Nic by se ale nemělo přehánět, protože důvěra je stejně důležitá jako dohled. Požádejte třeba zaměstnance o zpětnou vazbu. Pravidla, která jsou natolik omezující, že jsou nepoužitelná, budou zaměstnanci spíše obcházet než dodržovat.