O odmítavém postoji Berlína a Paříže informovali německý kancléř Gerhard Schröder a francouzský prezident Jacques Chirac po setkání v Drážďanech s tím, že návrh rezoluce v nynější podobě "není dynamický" a je tedy "nedostatečný". Odpovědnost OSN při vytváření nových struktur v Iráku by podle obou politiků měla být větší.

Předloha je prý vzdálená

Chirac poznamenal, že americká předloha je "příliš vzdálená" řešení toho nejdůležitějšího: předání pravomocí Iráčanům, aby již mohli začít sami spravovat svoji zemi. Francie a Německo proto budou v této otázce svoji politiku plně koordinovat, zdůraznil.

Americký návrh dokumentu předpokládá ustavení mnohonárodních sil v Iráku a jednotného velení, které však má zůstat v amerických rukou. "Spojené státy budou nadále hrát dominantní roli, ale dominantní role neznamená jediná role," řekl Powell, když oznamoval vypracování dokumentu.

Francie a Německo si notují

Schröder a Chirac dále označili vztahy mezi svými zeměmi za velmi dobré a zdůraznili, že mezi nimi neexistují žádné bilaterální problémy. "Jako sousedé jsme na sebe navzájem odkázáni," řekl Schröder.

Podle kancléře mají německo-francouzské vztahy i zásadní význam pro Evropu. Nelze je ničím nahradit, což platí i pro otázky rozšíření EU, dodal Schröder.