Více než jedna třetina těchto chyb nebo bezpečnostních mezer byla klasifikována jako velmi závažná, tedy s vysokým rizikem pro napadené systémy. Mezi výrobci s nejvíce ohlášenými zranitelnostmi za rok 2013 jsou Oracle, Cisco, Microsoft, IBM, Apple, Google, Mozilla a Adobe.

Nejvíc, celkem 514 zranitelností, připadá na Oracle, přičemž významný počet se týkal softwaru Java. Nejvážnější chyby evidoval Microsoft, který navíc přerušil trend postupného snižování počtu zranitelností a loni jejich počet zdvojnásobil.

Nejvýznamnějším zdrojem zranitelností zůstávají aplikace třetích stran s podílem 75 procent, avšak vloni došlo k výraznému nárůstu ohrožení operačních systémů (19 procent) a také hardwarových zařízení. Nárůst počtu zranitelností operačních systémů proběhl napříč všemi platformami, včetně Windows, Linuxu a Apple. Mezi aplikacemi jsou suverénně nejvíce ohroženy prohlížeče, zejména Microsoft Internet Explorer, dále Google Chrome a Mozilla Firefox.