Klávesové zkratky mohou být použity při práci jako alternativa běžné myši. Umožňují otevírání, zavírání, procházení nabídky Start, plochy, nabídek, dialogových oken a webových stránek.

V některých případech můžeme pomocí kombinace některých kláves dokonce výrazně ušetřit čas, jako když chceme například kopírovat či vkládat text pomocí CTRLC nebo V.

Klávesnice

Nejčastěji se při zkratkách používají kombinace kláves CTRL, SHIFT, ALT a WIN.

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

U jednotlivých kombinací se často používají klávesy CTRL, SHIFT, či ALT. Výjimkou ale není ani tlačítko Windows (Win), které je zpravidla umístěno po pravé nebo levé straně mezerníku.

Většina klávesových zkratek je určena pro Windows XP a Vista, a dokonce funguje i v některých starších operačních systémech.

Win + D

Zobrazí plochu ve Windows. Pokud kombinaci stiskneme opakovaně, všechna spuštěná okna na ploše se opět obnoví.

Win + F

Spustí dialog pro vyhledávání v počítači. Jednoduše a rychle tak můžete najít libovolný dokument, video, nebo například nějakou fotografii.

Win + R

Spustí dialog pro rychlé spuštění. Do něj jednoduše můžete zadávat příkazy, které má počítač vykonat. Pokud například napíšete Explorer, spustí se průzkumník Windows. Když zadáte příkaz Firefox, tak se spustí tento internetový prohlížeč.

Klávesová zkratka

Dialog pro rychlé spuštění

FOTO: mif, Novinky

Win + L 

Pokud si nutně potřebujete od počítače odběhnout, ale nechcete, aby s ním během vaší nepřítomnosti někdo pracoval, můžete si jej pomocí dvou kláves jednoduše uzamknout. Následně je nutné se opět přihlásit do systému zadáním hesla daného účtu.

Win + E

Spustí průzkumníka operačního systému Windows.

Win + mezerník

Zobrazení všech miniaplikací postranního panelu Windows Vista nad ostatním spuštěnými okny (Klávesová zkratka funguje pouze v operačním systému Windows Vista). 

Win + číslice

Pokud chcete bez myši jednoduše spustit nějakou aplikaci z panelu snadného spuštění, který je umístěn hned vedle startu, stačí zmáčknout klávesu Win s konkrétní číslicí na klávesnici (kvůli českému rozložení kláves je nutné zmáčknout vždy číslici, která je umístěna u písmen s diakritikou).

Klávesová zkratka

Panel snadného spštění je umístěn hned vedle tlačítka Start.

FOTO: mif, Novinky

Klávesa „1“ reprezentuje první aplikaci v pořadí, klávesa „2“ druhou a podobně. Pokud tedy máme uspořádané programy jako na obrázku výše a stiskneme klávesy Win + „3“ dojde v tomto případě ke spuštění aplikace Internet Explorer, která je na třetím místě.

Win + Tab

Přepínat okna můžeme pomocí této klávesové zkratky ve Vistách ve speciálním režimu Flip 3D. To je ale možné pouze v systému při zapnutí Windows Aero. Jednotlivá okna a spuštěné programy ve Windows XP i Vistách můžeme také jednoduše a bez trojrozměrného efektu přepínat pomocí kláves ALT + TAB.

Win + M

Minimalizuje všechny otevřená okna.

Win + Shift + M 

Obnoví všechna dříve minimalizovaná okna. 

Win + Pause

Otevře dialogové okno Vlastnosti systému, ze kterého se můžete například jednoduše dostat do nabídky Správce zařízení.

Klávesová zkratka

Dialogové okno Vlastnosti systému

FOTO: mif, Novinky

Win + T

Rychlé přepínání aplikací a oken na hlavním panelu. Pokud je ve Vistách zapnuté rozhraní Windows Aero, zobrazují se u jednotlivých položek miniaturní náhledy.

Klávesová zkratka

Přepínání aplikací na hlavním panelu s Windows Aero.

FOTO: mif, Novinky

Win + G

Přepínání mezi miniaplikacemi postranního panelu. (Klávesová zkratka funguje pouze v operačním systému Windows Vista).

Win + U

Spustí dialogové okno Centrum usnadnění, ve kterém můžete otevřít klávesnici na obrazovce nebo speciální Lupu na monitoru. (Klávesová zkratka funguje pouze v operačním systému Windows Vista).

Win + X

Otevření dialogového okna Centrum nastavení mobilních zařízení, kde je možné upravovat jas obrazovky či hlasitost, kontrolovat stav baterie, jednoduše připojit druhý monitor, nebo spravovat bezdrátové sítě. Tato klávesová zkratka funguje pouze u přenosných počítačů se systémem Windows Vista.