Studie ukazuje na některé trendy na mobilním trhu, jako je nárůst dat, důraz na rychlost připojení k mobilnímu internetu, nevyužitý potenciál silných populačních ročníků a oblíbenost služeb komunikace prostřednictvím tzv. instant messagingu (IM). Jde o internetovou službu umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou připojeni, a podle potřeby jim posílat zprávy, chatovat i jinak komunikovat. Zprávy prostřednictvím IM letos poprvé překonaly počet klasických SMS.

"Výsledky celosvětového průzkumu spotřebitelů mobilních služeb ukazují, jak je důležité, aby mobilní operátoři přehodnotili své analýzy týkající se služeb IM a jejich vztahu k ostatním aplikacím umožňujícím posílání vzkazů. Zároveň se mobilní operátoři musí snažit i nadále podporovat používání SMS, neboť tento způsob komunikace bude pro mnohé, zejména pro starší ročníky, i nadále představovat velmi důležitou službu," uvedl Petr Viktora z české pobočky Deloitte.

Rychlé LTE připojení

Téměř šest z deseti respondentů plánuje začít využívat vysokorychlostní připojení prostřednictvím technologie LTE během následujících 12 měsíců. Nejvíce o tuto technologii mají zájem spotřebitelé v Mexiku a v Rusku, naopak menší zájem je mezi uživateli mobilních zařízení v USA či v Belgii.

Zájem o využívání technologie LTE je rovněž patrný i v Česku. "Pro operátory disponující touto technologií bude právě tato vysokorychlostní datová síť představovat jasnou konkurenční výhodu," dodal Zdeněk Křížek z Deloitte.

Z průzkumu vyplynulo, že pro telekomunikační společnosti jsou do budoucna atraktivní skupinou zákazníků silné populační ročníky. Lze se domnívat, že jak s prodlužující se délkou života budou starší ročníky déle pracovat, tak se také budou pravděpodobně i více zajímat o nové technologie.