Ve střední a východní Evropě vzroste mezi lety 2012 a 2017 mobilní datový přenos jedenáctinásobně. Tento nárůst bude téměř dvakrát rychlejší než nárůst provozu přes pevné připojení.

Očekávaný nárůst objemu mobilních datových přenosů je z velké části zapříčiněn rychle se zvyšujícím počtem mobilních internetových připojení. Počet mobilních zařízení s připojením k internetu se má celosvětově zvýšit z loňských sedmi miliard na deset miliard. Počet uživatelů pak vzroste ze 4,3 na 5,2 miliardy lidí.

Růstu pomáhají tablety a smartphony

"Na růstu mobilních datových přenosů se logicky podílí prudký rozvoj využívání chytrých telefonů a tabletů v soukromém životě i v práci. Důležitou roli hraje také rozvoj aplikací mobilního cloudu, které na konci roku 2012 generovaly ve střední a východní Evropě celých 68 procent mobilních datových přenosů," uvedl generální ředitel Cisco v ČR Jiří Devát.

Mobilní video bude za pět let představovat 66 procent celkového objemu přenesených dat. V současnosti je to polovina. Rostoucí význam budou mít do budoucna i systémy přímého propojení technických zařízení, tedy takzvaná machine to machine komunikace.

Všechny tyto trendy se projevují jak v celkovém množství přenášených dat, tak v poptávce po spolehlivém a dostatečně rychlém mobilním připojení. Doslova renesanci proto podle Deváta zažívá bezdrátové připojení Wi-Fi, které umožňuje snižovat zátěž mobilních sítí. Zatímco loni byla do Wi-Fi nebo pevných sítí přesunuta třetina provozu, za pět let to bude již polovina.