Lhůta se začíná počítat následující den od uplatnění požadavku u přejímajícího operátora či poskytovatele služby. Doba přerušení služby by neměla přesáhnout šest hodin, což je stejně jako dosud.

Novinkou je rovněž to, že účastník může požádat o změnu operátora, a tím přenos čísla i poté, co již podal výpověď současnému poskytovateli. Tedy během případné výpovědní lhůty.

Zákazníci mobilních operátorů za sedm let přenesli více než milión čísel. Měsíční míra odchodu zákazníků se u mobilních operátorů pohybuje kolem jednoho procenta.

Zkrácení lhůty potřebné k přenesení čísla požaduje Evropská komise a obsahuje jej loňská novela telekomunikačního zákona.