Automatické prodlužování smluv na dobu určitou označují předkladatelé za obchodně nemorální. Operátor bude muset podle jejich návrhu před koncem platnosti smlouvy oslovit zákazníka se svojí nabídkou a zákazník bude muset prokazatelně s prodloužením smlouvy souhlasit. "Pokud si zákazník bude přát, či bude souhlasit s prodloužením smlouvy, musí o tom podnikatel vést záznam po celou dobu trvání smlouvy," stojí v návrhu.

Novela také výslovně zakazuje operátorům sjednávat smluvní pokuty pro případ, že zákazník předčasně ukončí smlouvu na dobu určitou. Při uzavírání smlouvy na dálku, například po telefonu, bude muset mít klient k dispozici všechny související informace, ať už v listinné nebo elektronické podobě. "Tím se zabrání mnohým účastnickým sporům a nepříjemným překvapením, když po měsíci obdrží spotřebitel fakturu," stojí v důvodové zprávě.

Novela se týká i virtuálních operátorů. Pokud operátor odmítne uzavřít smlouvu o propojení s jiným operátorem, bude muset odmítnutého zájemce informovat o důvodech, pro které nemůže smlouvu uzavřít. Stejnou informaci bude muset zaslat i Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ). "Nicméně je nutné vést v patrnosti, že na uzavření smlouvy o přístupu není podle ustanovení evropského regulačního rámce právní nárok," podotýkají předkladatelé.

Od vstupu virtuálních operátorů na trh si předkladatelé novely slibují větší konkurenci, a tím i lepší služby a nižší ceny.