Úřad se podle něj bude snažit o to, aby zákon zasahoval do soukromí občanů jen v nezbytné míře. Návrh zákona schválila v dubnu Sněmovna a v červnu ji odsouhlasil i Senát. Operátorům předloha ukládá, aby shromažďovali údaje o tom, kdo, kdy, odkud a kam telefonoval svým mobilním telefonem, evidovat by měli také údaje o neuskutečněných hovorech.

Stejně by měla být dokumentována i elektronická komunikace. Data by měla být archivována. Nová pravidla uchovávání dat o telefonátech a mailech nyní posoudí prezident. "K novele máme výtky celkově, ale jsou plané," řekl Němec. Přijetí novely totiž nařídila České republice Evropská unie.

Sběr dat z mobilů je snahou, jak zabránit teroristickým útokům

Evropská unie zavedla podle Němce toto opatření kvůli neustále se zvyšující teroristické hrozbě. Předseda však varoval před tím, aby se data používala i pro odhalování jiné závažné trestné činnosti. ÚOOÚ se bude podle jeho předsedy zasazovat o to, aby údaje, které budou operátoři shromažďovat, byly pouze minimální.

"V žádném případě nesmí přesáhnout rámec direktivy," uvedl Němec. Data by pak podle něj měla být uchovávána zhruba půl roku. Velmi složité však prý bude určit, jaké informace zajistit z elektronické komunikace.

Novela se stala při projednávání ve Sněmovně terčem kritiky jako zásah do soukromí. Také Němec uvedl, že se ÚOOÚ spolu s dalšími zahraničními úřady snažil zabránit přijetí směrnice v EU.