Když si k výše uvedenému úvodu příběhu, ze které prýští jedno klišé vedle druhého, přidáte jméno tvůrce, jímž je skupina MyPlayCity, dostanete přesný obrázek o tom, co lze od hry očekávat.

Nedostanete tedy žádné hluboké úvahy o smyslu života, ale jen jedno obranné dělo s nekonečnou municí. K čemu ji bude nutné použít, není třeba rozvádět. Hře by se tak mohlo vytknout, že je možná až příliš primitivní – nečeká se od vás žádná nutnost vypracování strategie nebo čehokoli jiného. Zkrátka jen sedíte a až reflexivně střílíte po všem, co se mihne na obrazovce.

Na druhou stranu, vše co hře chybí v originalitě nebo zábavnosti, vrchovatě vyvažuje ve svém grafickém zpracování. Mohli bychom tak dlouhou dobu mluvit o hýřících barvách a velkolepých efektech, které se projevují hlavně při četných explozích, ale není toho třeba – můžete si je vychutnat na vlastní oči sami.

DOWNLOAD, homepage, 42 MB, 7/10