V rámci nového pilotního programu nazvaného InSight nabízí Allstate 100.000 svých pensylvánských zákazníků ve věku 50 až 75 let zvláštní počítačové hry. Společnost Posit Science, která hry vyvíjí, bude hráče sledovat.

Poté budou porovnány tabulky nehodovosti mezi skupinou řidičů, kteří hráli hry, a mezi těmi, kdo se této zábavě nevěnovali. Nejde o hry, které by se věnovaly jen řízení aut. Mají prý pomoci zvrátit kognitivní úpadek a zlepšit vizuální vnímavost.

Například ve hře s názvem Lovec pokladů musejí hráči hledat pod vodou ukryté drahokamy, které na monitoru vyskakují. Pak se ukryjí pod rybu plující kolem. Když se ryba zastaví, hráč klikne na rybu, pod kterou je drahokam ukrytý.

Postupně se náročnost zvyšuje rostoucím počtem ryb. Allstate doporučuje řidičům trénovat alespoň deset hodin. Společnost také uvažuje, zda podobný projekt nespustí i v dalších státech.

Zatímco lidé ve věku 50 až 60 let mají nejnižší nehodovost, uprostřed šedesátky se to podle pojišťovny změní a nehodovost začne narůstat. Pojišťovna doufá, že s pomocí her se zlepší činnost mozku a tím se sníží počet havárií.