„Technologie kráčí vpřed mnohem rychleji, než by si kdo před 40 lety mohl představit,“ prohlásil Justin Rattner, technologický ředitel společnosti Intel v rámci své úvodní řeči závěrečného dne konference Intel Developer Forum v San Franciscu.

„Podle některých prognóz se blížíme ke zlomovému bodu, od kterého rychlost technologického pokroku poroste exponenciálně. V blízké budoucnosti by počítače mohly člověka překonat ve schopnosti uvažovat“

:. Poslední generace robotů z výstavy počítačové grafiky z Las Vegas. Zdroj: ČTK/APTN

Z tovární haly až do kuchyně

Roboti jsou v současnosti využíváni primárně ve výrobě. Jsou pevně ukotveni do země a jejich úlohou je opakované provádění jediného úkonu. Aby bylo možné je více personalizovat, musí být podle Rattnera roboti schopni manipulovat s předměty v neuspořádaném, neustále se měnícím lidském prostředí.

Potřebují se orientovat ve svém okolí pomocí vnímání a rozeznávání pohybu dynamického fyzického světa a učením se přizpůsobovat novým situacím. Rattner předvedl dva funkční prototypy robotů, vyvinuté ve výzkumných laboratořích společnosti Intel. Jedna z ukázek představila elektrické předdotykové pole, zabudované do robotovy ruky.

Tento cit byl doposud vlastní pouze rybám, které mohou „cítit“ objekty dříve, než se jich dotknou. Druhá ukázka zahrnovala zcela samostatného, pohyblivého manipulačního robota, který dokáže rozpoznávat obličeje a vyhodnotit a provést příkazy takového druhu, jako „prosím ukliď tenhle nepořádek“. To vše pomocí supermoderního způsobu plánování pohybu, manipulace, vnímání a umělé inteligence.

Rattner věří nejen tomu, že se roboti budou více podobat lidem, ale že další objevy ukáží, jak vztahy mezi lidmi a stroji dále rozšiřovat.