Poptávku po úložištích zvyšuje hlavně digitalizace všech typů médií a rovněž požadavky na uchovávání informací.

V roce 2006 vzrostly výdaje na disková úložná zařízení o více než 17 % na 2,3 miliardy korun, přičemž dodaná kapacita vzrostla o téměř 29 % na necelých 8 000 terabytů. Počet dodaných zařízení stoupl o 1,8 % na 14 300. Letos analytici očekávají, že výdaje přesáhnou 2,7 miliardy korun.

"Růst nebyl loni tak výrazný jako v předchozím roce, i když zůstává poměrně strmý," uvedl analytik IDC Jiří Helebrand. "Na trhu je patrný posun směrem k externím úložištím, které nyní zaujímají největší podíl. Za tímto trendem stojí především pokles cen, zvyšující se výkonnost externích diskových polí, lepší dostupnost a vyšší bezpečnost dat."

Rozšíření úložišť podle typu
Ukládací sítě (SAN) se na trhu v roce 2006 podílely zhruba dvěma třetinami a letos tomu bude obdobně. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí segment, když v roce 2006 výdaje na sítě SAN meziročně vzrostly o 58 %. V roce 2007 se očekává růst pomalejší, přibližně na úrovni 21 %. Úložná zařízení přímo připojená k počítači (DAS) čítala necelých 28% celkového trhu a podle předpovědí jejich podíl letos poklesne na 23 %. Výdaje na síťově připojitelná úložiště dat (NAS) poklesly v roce 2006 o čtvrtinu a představovaly pouze 5,5 % celkového trhu.

Tři největší dodavatelé - HP, EMC a IBM - v roce 2006 ovládali téměř 72 % českého trhu diskových úložných zařízení. Na druhé straně, mezi hlavní zákazníky patřily telekomunikační firmy, finanční instituce a průmyslové podniky.

V příštích pěti letech IDC očekává, že hodnota českého trhu diskových úložných zařízení poroste průměrným tempem okolo 18 % ročně. Úložná kapacita poroste každoročně přibližně o 29 %, zatímco počet dodaných zařízení bude klesat o 5 % ročně.