Robota, který je schopen automaticky tvořit blogy, nazývá NEC jako PaPeRo. PaPeRop během rozhovoru zjišťuje jak je organizován den zájemce o blog, veškerá data si zapisuje do vlastní paměti a podrobně analyzuje.

Následně PaPeRo prohledá internet a snaží se zde nalézt vhodný multimediální doprovod ke všem událostem, o kterých se během dialogu dozvěděl. Podle zástupců firmy NEC toto velmi usnadňuje tvorbu blogů nabitých multimediálními daty.

Novinka byla realizována díky systému, který pracuje s rozsáhlým slovníkem, pokročilou technologií rozpoznávání hlasu, která umí slova transformovat do psaného textu a dokonce z něj s pomocí vhodných video souborů vytvořit kratší klip, dodal výrobce.

Technologie je stále ještě ve vývoji, NEC je však přesvědčen, že se s ní v blízké budoucnosti setkáme v komerční oblasti. Nasazena například může být v nejrůznějších automatických terminálech nebo robotech.