Při vyhledávání zranitelností Google využil skupinu externích spolupracovníků, jimž podle závažnosti odhalených bezpečnostních děr vyplácí různě vysoké odměny. V tomto případě šlo souhrnně o více než 23 tisíc dolarů (téměř 600 tisíc korun).

Nejzávažnější zjištěná zranitelnost Chrome, již v polovině května odhalili Zhao Qixunem a SørryMybadem z týmu Qihoo 360 Vulcan, se týkala V8 JavaScript jádra. Google za její odhalení vyplatil 7500 dolarů, informoval server SecurityWeek.com.

Po třech tisících dolarů si rozdělili vývojáři Choongwoo Han a Rayyan Bijoora za popsání bezpečnostních děr u hlášení chybových stránek. Nižší odměny vyplatil Google za chyby středního a nízkého stupně závažnosti, jež lze jednoduše napravit a nepředstavují tak velké bezpečnostní riziko.

Google zvyšuje odměny hledačům chyb

Od spuštění programu odhalování bezpečnostních chyb Chrome v roce 2010 vyplatil Google celkem již přes devět miliónů dolarů (téměř čtvrt miliardy korun) za pomoc externím spolupracovníkům při vyhledávání těchto slabých míst. Jenom v loňském roce šlo o více než tři milióny dolarů (75 miliónů korun). Vzhledem k tomu, že vyhledávání zranitelností je stále obtížnější, rozhodla se firma zvýšit odměny za poskytnutí informací o kritických chybách v jejím internetovém prohlížeči.

„Aktivita Google je chvályhodná, protože bezpečnostní chyby v internetových prohlížečích bývají jednou z hlavních cest, kudy se k uživatelům dostávají různé škodlivé kódy,“ říká Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti ESET. „V dnešní době se nové verze známých webových prohlížečů stahují na pozadí automaticky. Ze strany uživatele je nutné pouze restartovat prohlížeč. S tím by lidé neměli otálet, mohou tak předejít různým nepříjemnostem a překvapením.“

Aktualizace prohlížeče i používaného softwaru společně s používáním kvalitního antivirového programu patří podle Zubra k základním pravidlům bezpečného používání internetu.

Prohlížejte si internet bezpečně se seznam prohlížečem.