Jde o jednu z nejvyšších sankcí, které kdy ÚOOÚ udělil, maximální výše pokuty je deset miliónů. Operátor postih přijal, ale sankci považuje za nepřiměřenou, sdělil ČTK Lukáš Hrabal z T-Mobile. Proti udělení pokuty by operátor mohl podat ve lhůtě 15 dní rozklad, ale T-Mobile sdělil, že rozklad nepodá.

Mezi odcizenými údaji zákazníků T-Mobilu jsou jména, data narození, adresy, telefonní čísla, zákaznické kódy, údaje o tarifech, průměrných útratách a značkách zařízení i čísla účtů.

"Úřad považuje za prokázané, že společnost jako správce osobních údajů svých klientů nepřijala dostatečná opatření k zabezpečení osobních údajů obsažených v elektronické interní databázi. V důsledku nepřijetí dostatečných opatření došlo k odcizení uvedených dat jejím zaměstnancem," sdělil Pavlát.

Selhání zaměstnance, hájí se firma

"Udělený postih akceptujeme, byť se nám pokuta s ohledem na okolnosti zdá nepřiměřená," uvedl Hrabal z tiskového oddělení T-Mobile.

"V daném případě šlo o fatální selhání bývalého zaměstnance, který je již trestně stíhán. Ihned po zjištění incidentu jsme zpřísnili bezpečnostní opatření a věříme, že ve spolupráci s ÚOOÚ nastavíme standardy vedoucí k dalšímu zkvalitnění bezpečnosti dat zákazníků," doplnil.

Již dříve T-Mobile oznámil, že mezi ukradenými daty nebyla hesla zákazníků a že firmě ani klientům nevznikla krádeží žádná škoda.