Celkové investice mají do roku 2020 dosáhnout až 1,8 miliardy eur, přičemž převážnou většinu z této částky by měla zajistit Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) sdružující hlavní hráče na trhu.

Na projektu se rovněž budou podílet národní, regionální a místní orgány veřejné správy, výzkumná centra a akademické obce členských států Unie. Spolupráce je navržena tak, aby nabídla řešení kybernetické bezpečnosti pro různé obory včetně energetiky, zdravotnictví, dopravy a financí.

Evropská komise zdůraznila rizika rostoucích hrozeb kybernetických útoků na firmy a citovala z průzkumu, podle něhož minimálně 80 procent evropských společností čelilo v posledním roce alespoň jednomu takovému bezpečnostnímu incidentu. Na celém světě pak ve všech průmyslových odvětvích došlo v roce 2015 k meziročnímu nárůstu kybernetických útoků o 38 procent.

„Je to velká příležitost pro evropské poskytovatele kybernetické ochrany, jak soutěžit na rychle rostoucím globálním trhu,“ prohlásil Gunter Oettinger, evropský komisař pro digitální ekonomiku a společnost. „Vyzýváme členské země EU a všechny orgány zaměřené na kybernetickou bezpečnost, aby posílily vzájemnou spolupráci a výměnu informací, znalostí i zkušeností, abychom zvýšili odolnost Evropy proti kybernetickým útokům,“ dodal.

Ochranu IT nelze podceňovat, protože v digitální éře jsou všechna citlivá data vystavena hrozbám útokůOndřej Šafář, PR manažer společnosti ESET software

Přesto, že zatím nejsou známy podrobnosti o tom, jak by měl partnerský program fungovat, Evropská komise již naznačila, jak by mohla v budoucnu řešit problém s fragmentací evropského trhu s řešeními pro kybernetickou bezpečnost. Například se chystá přezkoumat možnost vzniku případných evropských rámců osvědčení pro ICT společnosti, které prodávají bezpečnostní produkty a služby v členských zemích EU, kde dnes musí procházet různými a odlišnými procesy vydávání osvědčení.

Evropská komise se rovněž bude podle Oettingera zabývat možnostmi, jak pomoci inovativním malým a středním podnikům, jejichž produkty vyplňují mezeru na trhu, usnadnit jim podnikání a přístup k financování jejich investic. Podle Andruse Ansipa, viceprezidenta pro jednotný digitální trh, není možné bez „důvěry v bezpečnost“ dosáhnout evropské Strategie pro jednotný digitální trh, o niž Brusel tak vroucně usiluje.

„Rozhodnutí Evropské komise vnímáme jako pozitivní signál, že je na kybernetickou bezpečnost kladen patřičný důraz. Ochranu IT nelze podceňovat, protože v digitální éře jsou všechna citlivá data vystavena hrozbám útoků. Proto je třeba zabezpečení těchto dat věnovat velkou pozornost,“ říká Ondřej Šafář, PR manažer společnosti ESET software.