„Národní strategie je základní koncepční dokument pro oblast kybernetické bezpečnosti a slouží jako výchozí materiál pro tvorbu politik, standardů, směrnic, právních předpisů a dalších doporučení v oblasti ochrany a zabezpečení kyberprostoru. Představuje dlouhodobou vizi České republiky pro oblast kybernetické bezpečnosti,“ stojí v materiálu vlády.

Cílem strategie má být snaha v nejvyšší možné míře zajistit podmínky pro „spolehlivě fungující informační společnost schopnou čelit současným i budoucím kybernetickým hrozbám“.

Ředitel NBÚ Dušan Navrátil, který strategii předkládal spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou, novinářům přiblížil, že součástí strategie v boji s kyberzločinem má být posílení mezinárodní spolupráce, stejně jako posílení spolupráce se soukromým sektorem. Firmy by měly více spolupracovat s Národním centrem kybernetické bezpečnosti. Navrátil rovněž prohlásil, že je zapotřebí zvýšit důvěru běžných spotřebitelů k internetu a zajistit jejich osvětu a bezpečnost.

Na bezpečnostní strategii v budoucnu naváže akční plán, který se již zaměří na konkrétní cíle a určí plán jejich plnění.