Výzkumníci společnosti Facebook vydali zprávu, ve které popsali pokrok při vývoji nové generace software pro rozpoznávání tváří. Tvrdí, že v rámci projektu nazvaného Deepface dosáhli úspěšnosti při párování dvou různých fotografií téže osoby (což je modelový příklad pro identifikaci osoby podle fotografie) 97,25 procenta. To se velmi blíží úspěšnosti lidí při tomto úkolu – ti ve stejných podmínkách dosahují průměrné přesnosti 97,5 procenta. V odborném tisku vzbudila tato zpráva velký rozruch, protože rozpoznávání tváře je považováno za perspektivní technologii, kterou v širokém nasazení brzdí pouze nedostatečná přesnost používaných metod.

V České republice probíhá projekt, který využívá metodu geometrické morfometriky ke statistickému zjišťování vzájemného vztahu obličejových rysů s vlastnostmi typu agresivita, důvěryhodnost, inteligence nebo atraktivita. Sdružení Žádná věda společně s partnerem, společností ESET, tento výzkum a jeho výsledky popularizuje v projektu Experiment Miss. Zprůměrováním tváří vítězek soutěže Česká Miss za posledních devět let vytvořila „ideál krásy“ a porovnáním tváří letošních finalistek se vzniklým ideálem předpověděla vítězku letošního ročníku soutěže.

„Rozpoznávání tváří je seriózní věda s velkým potenciálem, který jde daleko za označování přátel na fotografiích na sociálních sítích. Očekáváme například rozvoj biometrických autentizačních metod, které jednou budou stejně jednoduché a účinné, jako jsou stávající špičková tradiční řešení, například ESET Secure Authentication,“ říká Martin Skýpala, technický specialista ESET software.

Vedle experimentu v podobě průměrování obličejů krásek podporuje společnost ESET také vědce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy při sběru dat pro jejich morfometrický výzkum. Na facebookové stránce "Nemáme rádi viry" nabízí návštěvníkům možnost nahrát fotografii a porovnat ji - s použitím vědecké metody -s „ideálem krásy“.