Obchod je v USA velmi bedlivě sledován, neboť jde o první velkou akvizici pod vedením nového výkonného ředitele divize Google Cloud Thomase Kuriana.

Služby firmy Looker využívá více než 350 zákazníků z různých koutů světa. Mezi nimi přitom nechybí ani velké společnosti, jakou jsou BuzzFeed, Hearst či Yahoo. Právě všichni tito klienti nyní přejdou pod Google.

Přidáním služby Looker do Google Cloud budou mít podle zástupců amerického podniku všichni spolupracující podniky komplexnější analytické řešení, než jaké nabízel Looker. Kromě analytických nástrojů a vizualizací budou mít k dispozici například strojové učení či umělou inteligenci.

Google Cloud převzetím Looker výrazně posílí a bude moci lépe konkurovat dalším analytickým nástrojům, jako je Power Bi od Microsoftu.