Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací vychází ze směrnice Evropského parlamentu a stanovuje pravidla využívání infrastruktury při pokládání nových sítí. Řeší například situace, kdy se pokládá vedení pro různé sítě souběžně, aby se ve stejný čas na stejném místě nekopalo dvakrát.

Zákon počítá také se zřízením Jednotného informačního místa, kterým má být Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Bude mít za úkol zprostředkovávat informace mezi provozovateli sítí, úřady a dalšími stranami. Takzvanými povinnými osobami budou nejen provozovatelé veřejných komunikačních sítí, ale i provozovatelé energetických a distribučních soustav nebo třeba teplárenské firmy. Budou jimi i provozovatelé kanalizačních sítí.

Budování vysokorychlostních sítí bude podle sněmovních úprav vládního návrhu komunikační činností, která se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Vymezení umožní použít pro budování sítí v krajním případě vyvlastnění. Při rozhodování ve sporech ohledně sítí, které se současně týkají distribuce plynu, energie nebo tepla, si bude muset ČTÚ podle dalšího poslaneckého doplňku vyžádat závazné stanovisko Energetického regulačního úřadu.

Vyšší rychlost připojení

Smyslem celého tohoto snažení by mělo být především citelné zvýšení rychlosti internetu pro tuzemské uživatele. Počítá se, že operátoři by měli být následně schopni nabídnout rychlosti minimálně 30 Mb/s.

V současnosti je totiž situace v Česku doslova tristní. Přestože celá řada operátorů láká ve svých nabídkách na rychlosti pohybující se klidně i ve stovkách megabitů za sekundu, reálná situace je úplně jiná. Vyplývá to z měření společnosti Seznam.cz z loňského roku, které bylo přehledně shrnuto do mapy internetu.

Mapy rychlosti internetu v ČR

Mapa rychlosti internetu v ČR

FOTO: Seznam.cz

Podle ní se drtivá většina Čechů (84 %) totiž připojuje rychlostí nižší než 10 Mb/s. Vládní strategie Digitální Česko pro rok 2013 přitom počítala s tím, že už před třemi lety měli mít obyvatelé měst rychlost alespoň zmiňovaných 10 Mb/s.

Loňské měření také ukázalo, že rychlejší připojení je výsadou jen hrstky lidí. Například linku o kapacitě 10 až 30 Mb/s využívá jen něco málo přes 14 % uživatelů. Data přitom pocházejí ještě z většího vzorku uživatelů než v případě měření serveru DSL.cz – z bezmála miliónu unikátních IP adres. Data tedy vycházejí z reálného provozu na síti. [celá zpráva]