Počet domácností vybavených počítačem (buď stolním, notebookem, či tabletem) stále roste. V roce 2006 mělo počítač 35 procent domácností, v roce 2010 již 60 %, uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). Jestliže kolem roku 2010 převládaly stolní počítače, v současnosti se zvyšuje podíl notebooků.

Stolní počítače najdeme nejvíce v rodinách seniorů, kde stále dominují nad notebooky. Oba typy počítačů – tedy stolní i notebooky – podle statistiků využívá kolem miliónu Čechů. Nejčastěji se jedná o vícečlenné rodiny s dětmi, které studují, a movitější rodiny. Tabletem disponuje pětina domácností.

Ve městech i v obcích

Téměř všechny domácnosti, které jsou vybaveny počítačem, jsou také připojeny na internet. Třetina domácností (36 %) se k internetu připojuje pomocí bezdrátového připojení (wi-fi), pětina využívá mobilního připojení, pětina domácností využívá rozvody kabelové televize a 15 % ADSL připojení. Bezdrátové připojení využívají častěji obyvatelé obcí. Připojení přes kabelovou televizi a mobilní připojení využívají obyvatelé větších měst.

I přes rostoucí vybavenost počítači a připojení k internetu máme ve srovnání s některými západoevropskými městy co dohánět. V Lucembursku a Nizozemsku jsou k internetu připojeny prakticky všechny domácnosti v zemi.

Čtvrtina českých domácností, která připojení k internetu nemá, to vysvětluje tím, že připojení k ničemu prakticky nepotřebuje. Jedná se především o jednočlenné domácnosti seniorů či jedince, kteří mají nedostatek dovedností k využívání internetu.

Aspoň jednou týdně

Na 73 procent obyvatel České republiky se k internetu připojí alespoň jednou za týden. To je ovšem číslo průměru. Mladí lidé jsou v Česku na internetu prakticky denně – mladí ve věku 16–24 let v 94 procentech. Denně využívají internet také vysokoškoláci a lidé v zaměstnání. Internet využívají i lidé ve věku 65+ – v tom případě se připojuje 32 procent osob v tomto věku. Internet tedy vůbec nepoužívají či ho používají v menší míře lidé starší 65 let, 61 procent lidí se základním vzděláním a pětina nezaměstnaných.

Ti Češi, kteří se připojují denně nebo téměř denně, na internetu tráví týdně v průměru až pět hodin. Mladí lidé však 20 a více hodin. Češi se k internetu nejčastěji připojují přes notebook (65 procent).

Rychle roste počet Čechů, kteří se k internetu připojují přes chytré telefony. V letošním roce používalo internet v mobilech 41 procent osob, většinou se jedná o lidi s vyšším vzděláním a mladé.

Mluvíme a kupujeme

Internet slouží prakticky všem uživatelům ke komunikaci, elektronickou poštu využívá 94 procent uživatelů, více než polovina je v kontaktu se svými známými přes sociální sítě, 40 procent uživatelů používá internet k telefonování. Zatímco e-maily používají prakticky všechny věkové skupiny, sociální sítě jsou doménou mladších uživatelů. Svůj profil na sociální síti má 95 procent mladých uživatelů internetu.

Pro 90 procent uživatelů internet představuje zdroj informací a zábavy, vyplnění volného času, sledují filmy, poslouchají hudbu atd. Na internetu často hledáme zejména informace o cestování, nákupu letenek, o zboží a službách, ale i o zdraví.

Zvláštní kapitolou je nakupování přes internet. K nákupům zboží používá internet 57 procent uživatelů.

Češi ve stále větší míře využívají internet i ke komunikaci s úřady, zejména k vyhledávání informací, stahování a odesílání formulářů.