Přes 82 procent domén registrovali muži a 53 procent držitelů byly fyzické osoby. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 474 648, dvě domény mělo 59 309 lidí a tři 20 965 držitelů. Nejvyšší počet domén, které měl zaregistrované jeden držitel, byl 5297.

Nejvíce držitelů pochází z Prahy s podílem téměř 30 procent. Nejméně vlastníků je z Karlovarského kraje. Z držitelů, kteří mají sídlo mimo Českou republiku, jich stále většinu tvoří obyvatelé Slovenska, dále Německa a USA.

Mezi doménami s koncovkou .cz převládají stejně jako v roce 2013 devítiznakové domény, kterých je přes 107 000, následují deseti a osmiznakové. Domény s jedním a dvěma znaky jsou už delší dobu vyčerpány. Celkem pět domén má maximální počet 63 znaků. Více než třetinu domén tvoří firemní stránky a šest procent e-shopy.

Zabezpečení DNSSEC loni používalo 450 000 domén. Před šesti lety jich přitom byla zhruba tisícovka. Web dostupný přes IPv6 má 23 procent domén.