Počet veřejných telefonních automatů se bude mírně snižovat. V současnosti musí být "budka" ve všech obcích do 2000 obyvatel a do 5000 obyvatel v případě, že v lokalitě není dostatečně silný mobilní signál. V roce 2016 by měl být veřejný telefonní automat povinný v obci do 1500 obyvatel a o rok později v obci s méně než 1000 obyvateli.

O2 provozuje v současné době v celé České republice celkem 12 340 veřejných telefonních automatů (VTA) včetně státem dotovaných budek. Z toho je 73 procent na mince a 27 procent na karty.

Telefonní budky mají stále řadu příznivců. Jen v loňském roce z nich lidé uskutečnili téměř pět miliónů hovorů. Nejvyužívanější automaty jsou v centrech velkých měst, na nádražích, letištích, v turistických oblastech, u obchodních center a podobně. Zhruba 200 000 hovorů ročně představuje tísňové volání nebo hovory v krizových situacích.

Nejvíce telefonních automatů provozovala O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30 000 "budek". Od té doby dochází ke snižování jejich počtu v souvislosti s nástupem mobilních technologií. Kromě rušení nevýdělečných automatů má na jejich celkovém úbytku podíl například i skutečnost, že dochází k výměně dvou telefonních automatů, jednoho na mince a jednoho na karty, za pouze jeden, a to kombinovaný. Další příčinou rušení je neefektivnost jejich další údržby.