Operátor od září 2011 do září 2012 nabízel balíčky svých produktů s uvedením slibu: "jedinečná cena, která platí napořád", od 1. ledna 2013 přestal v původních garantovaných cenách účtovat, a úřad mu za to na konci roku udělil pokutu. Proti té se pak UPC odvolala.

Společnost se ve správním řízení hájila tvrzením, že svému závazku nemohla dostát vzhledem ke stoupajícím nákladům, zejména nárůstu plateb za energie a poklesu ekonomické výkonnosti. To ale úřad neuznal. V rámci šetření ze statistických dat zjistil, že ceny elektrické energie v roce 2012 naopak klesaly a ekonomické výsledky operátora byly v roce 2012 o 130 miliónů korun lepší než v roce předchozím.

UPC je největší kabelovou firmou v zemi. Její sítě jsou dostupné více než 1,3 miliónu domácností.