Podle ČTÚ musí mít koncoví uživatelé možnost přijímat a odesílat data podle svého výběru a používat služby a aplikace, které si vyberou. Dále mají možnost instalovat vlastní hardware a programové vybavení, pokud nepoškozuje síť.

"U služby přístupu k síti internet nesmí být rozlišovány jednotlivé datové toky podle obsahu, služby, aplikace, zařízení, adresy zdroje a cíle určení datového toku za účelem blokování, zpomalení nebo snížení kvality jejich odbavení," uvedl ČTÚ.

Rozhodovat bude smlouva

Operátoři budou moci provoz uživatele omezovat jen v případě, že se na tom dohodli ve smlouvě. Jde například o snižování rychlosti po vyčerpání limitu pro objem stahovaných dat.

Další výjimku z tohoto pravidla představují přiměřené a opodstatněné případy uplatnění řízení datového provozu k prevenci či bránění závažné trestné činnosti, například s cílem zabránit přístupu k dětské pornografii a jejímu šíření.

Podle posledních údajů ČSÚ podíl tuzemských domácností s počítačem a internetem letos poprvé překročil dvě třetiny. Podíl uživatelů internetu se zvýšil o dva procentní body na 67 procent a osobní počítač vlastní 68 procent rodin.