V minulém roce začaly převládat spory o domény, které nemají koncovky .cz nebo .eu, ale například .com. Jejich počet se meziročně zvýšil z 51 na 78 případů. Počet rozhodování sporů o evropské domény stagnoval na 52 případech. Většina rozhodnutí přitom dosud zněla ve prospěch žalobce.

"Na rozhodčí soud se obrací strany zejména se žádostí o rozhodnutí, zda doménové jméno nezasahuje do jejich práv k ochranným známkám, obchodním firmám či jiných práv na označení, nebo u domén .cz, zda nedochází k nekalosoutěžnímu jednání," uvedla mluvčí Lada Válková.

Rozhodčí soud představuje rychlejší alternativu k řešení doménových sporů u Evropského soudního dvora. Registraci domény může napadnout každý, kdo se domnívá, že má prioritní právo na doménové jméno a že současný majitel si doménu zaregistroval pro spekulativní účely nebo s cílem jejího zneužití. Řešení případů trvá průměrně čtyři měsíce.

Poplatek za alternativní řešení sporů o internetové domény .eu je do konce letošního roku snížený o 50 procent a začíná na částce 600 eur (15 300 Kč). Počet domén .cz přesáhl jeden milión a množství domén .eu se blíží čtyřem miliónům.