"Přístup Komise podle nás jde proti deklarovanému principu zohlednění faktické/specifické situace na národních trzích," uvedl v reakci mluvčí úřadu František Malina.

Telekomunikačním úřadem zhotovená analýza relevantního trhu vycházela ze zkoumání konkurence na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu. Úřad zejména zjišťoval, zda je v obcích i jiná možnost připojení k internetu než xDSL, například kabelový internet nebo WiFi. Následně pak obce rozdělil do dvou skupin. Zejména ve větších městech, kde působí více poskytovatelů a žádný není dominantní, tedy nemá více než čtyřicetiprocentní podíl, navrhl regulaci zrušit. Naopak nadále chce regulovat prostředí především v menších obcích.

"Komise ovšem nevyloučila možnost uložit zeměpisně rozlišená nápravná opatření, která by odrážela rozdílné podmínky hospodářské soutěže na českém trhu. Pokud tak ČTÚ bude chtít učinit, musí předložit upravenou analýzu založenou na nové definici produktového a zeměpisného trhu," uvedla EK.

Podle Maliny úřad rozhodne o dalším postupu poté, co se důsledně seznámí s detailní argumentací Komise.

Dosud musí Telefónica všude v rámci regulace nabízet jiným firmám na velkoobchodním principu svoje služby xDSL. V současnosti firma eviduje 93 000 uživatelů služby u jiných operátorů přes velkoobchodní nabídku. U Telefóniky přímo službu využívá 790 000 zákazníků.