Antimonopolní úřad sankcionoval celkem pět firem. Odvolání podala i společnost Philips, jejíž pokuta byla už promlčená. Proti rozhodnutí neprotestují pouze LG Electronics a Samsung, který antimonopolnímu úřadu kartel nahlásil. Obě tyto firmy ale vyvázly bez pokut. Případem se bude nově zabývat předseda ÚOHS Petr Rafaj a jeho rozkladová komise. Druhostupňová řízení trvají na ÚOHS obvykle několik měsíců.

Samsung SDI Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes, Ltd., Koninklijke Philips Electronics N.V., Technicolor S.A., Panasonic Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., Toshiba Corporation a LG Electronics, Inc. plnily mezinárodní kartelovou dohodu na trhu barevných obrazovek (CPT) pro televizory v letech 1998 až 2004. Firmy se na kartelu podílely různou dobu, což ÚOHS při stanovení pokut zohlednil.

Výrobci obrazovek se scházeli na bilaterálních i multilaterálních jednáních po řadu let. Jednání a kontakty mezi nimi započaly už před rokem 1998 a pokračovaly do roku 2006. Schůzky se konaly v řadě asijských i evropských zemí. Před rokem 1998 se uskutečňovala spíše neformální setkání. Následně se výrobci obrazovek začali setkávat více organizovaně a systematicky.

Na těchto schůzkách firmy jednaly zejména o cenách a vyměňovaly si citlivé obchodní informace. Jednání o cenách spočívalo ve stanovování cílových a minimálních cen, cenového rozmezí a cenových pravidel či udržování dohodnutých cen. Dodržování dohodnutých cen účastníci řízení následně kontrolovali.

Rozdělení pokut

Úřad začal kartel prověřovat na základě žádostí o aplikaci tzv. leniency programu. Umožňuje, aby firmě, která nahlásí antimonopolnímu úřadu existenci kartelové dohody a dodá dostatečné důkazy, byla odpuštěna sankce či její část. Z tohoto důvodu byla zcela prominuta pokuta společnosti Samsung a o 50 procent byla snížena sankce pro společnost Chungwa. U Philipsu a LG Electronics nemohla být sankce uložena, neboť už uplynula zákonná lhůta pro její uložení. Firmy neplnily zakázanou dohodu po 1. červenci 2001, odkdy platí nový zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Největší pokutu má platit Technicolor, činí 13,858 miliónu korun. Další sankce pro jednotlivé firmy jsou následující: Toshiba Corporation 11,726 miliónu korun, Panasonic Corporation 10,373 miliónu korun, MT Picture Display 9,43 miliónu korun, Chunghwa Picture Tubes 6,4 miliónu korun.

Pokuty mohly být ještě vyšší, ÚOHS ale neprokázal existenci dohod o rozdělení, omezení nebo kontrole výroby a o rozdělení trhu v oblasti barevných obrazovek pro televizory, které také prošetřoval. Sankcionováno nebylo ani možné určování cen, omezení nebo kontroly výroby, rozdělení trhu, včetně výměny citlivých obchodních informací v oblasti barevných obrazovek pro monitory (CDT), kterým se ÚOHS ve správním řízení také zabýval.