Na cestě k titulu mistrů světa museli čeští studenti zdolat mnoho soupeřů včetně týmů, pro něž je angličtina rodnou řečí. Češi porazili například týmy z USA, Kanady či Mongolska.

Tým studentů ve složení Lenka Habětínová, Jakub Langr, Šimon Podhajský a Václav Soukup ve finále dostal za úkol rozpracovat argumentaci na téma "Sociální bydlení by mělo být přidělováno tak, aby vznikaly rasově smíšené komunity". Získali hlasy tří ze čtyř rozhodčích a zvítězili.

Trenérka národního týmu Irena Kotíková z Asociace debatních klubů zdůraznila, že na online debatování jsou kladeny poněkud odlišné nároky než na přímou konfrontaci. "Díky většímu času na přípravu je zde kladen důraz na práci s důkazy, pro které je mnohem větší prostor než v klasické debatě," uvedla.

"Porazit světové debatní velmoci bylo možné jen díky maximálnímu nasazení a zúročení mnohaletých zkušeností získaných v Debatní lize i na mezinárodním poli," řekl člen výboru pro zahraniční vztahy Asociace debatních klubů Matěj Pilát.

Soutěžní akademické debatování je zájmovou školní i mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou kritické myšlení, argumentaci a rétoriku, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující toleranci a kritickou úctu k názorům druhých. Debaty se účastní dva týmy, každý o třech mluvčích. Družstvům je předloženo společensky kontroverzní téma. Jeden tým má za úkol svou argumentací téma podpořit, druhý se snaží téma vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí.