Zaměstnavatelé v Česku očekávají, že bez nároků na znalosti práce s počítačem a dalšími informačními technologiemi bude asi 13 procent míst. Výsledek studie podle zástupců Microsoftu potvrzuje důležitost informačního vzdělávání na všech stupních škol i v rámci celoživotního vzdělávání. V České republice ale podle studie nároky na schopnost pracovat s moderními technologiemi nejsou příliš vysoké.

"Schopnost práce s informačními technologiemi je pro novou generaci zaměstnanců naprostou nutností. Rozvoj technologií s sebou logicky nese vyšší požadavky na schopnost lidí je efektivně využívat. Bez toho nemůže být Evropa v budoucnosti úspěšná," uvedl šéf evropského Microsoftu Jan Mühlfeit.

Menší nároky vykazují země střední a východní Evropy 

Studie, která se uskutečnila ve 13 zemích EU, včetně České republiky, na vzorku 1370 zaměstnavatelů, ukázala, že v rámci Evropské unie existují pouze drobné rozdíly v nárocích na informační znalosti zaměstnanců. Menší nároky vykazují země střední a východní Evropy.

Nejnižší důležitost informačním znalostem podle výsledků studie přikládají zaměstnavatelé v České republice. Více než padesát procent firem neočekává, že by důležitost informačních znalostí rostla.

Tento stav ovlivňuje mimo jiné i velký počet výrobních závodů s nízkými nároky na pracovní sílu. Paradoxně právě české firmy očekávají v následujících letech největší nárůst školení, a to jak pro IT profesionály, tak školení základních výpočetních dovedností. Nejčastěji ale půjde o průběžné zaškolování nových pracovníků přímo v provozu, se kterým počítá více než polovina respondentů z České republiky.