Svůj volný čas lidé tráví především četbou novin a časopisů a poslechem hudby. Početná skupina občanů se věnuje internetu a zábavě s počítačem. Dvě pětiny lidí se této činnosti nevěnují vůbec, což je dáno vybavením domácnosti.

Respondenti uváděli internet nejčastěji jako zdroj aktuálních informací a jako prostředek vzdělávání. Rádio berou lidé hlavně jako zdroj odpočinku a video a DVD si volí v případě, že chtějí napětí a pobavit se. K televizi se Češi nejčastěji uchylují, když potřebují napětí, zahnat nudu, pobavit se nebo potřebují téma rozhovoru s přáteli.

Přečtěte si také: Většina mladých Němců by se raději vzdala partnera než internetu

Důležitou roli hraje televize pro lidi i při získávání aktuálních informací. Naopak nejméně často ji používají jako prostředek vzdělávání.

V této oblasti si stále drží primát knihy. Při výběru televizního programu se většina Čechů přitom řídí přehledy z médií a tím, že pořady přepínají a hledají, co je zaujme. Největší nárůst v oblasti médií podle Mediaresearch zaznamenal internet a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat.

Loni neměly přístup na internet jen dvě pětiny Čechů starších patnácti let, přičemž ti, co přístup k internetu měli, trávili u něj v průměru téměř hodinu denně. Doma má přístup k internetu 43 procent dospělých. Nejoblíbenější službou internetu je mezi dotázanými elektronická pošta, uvádí Mediaresearch.