Princip této a snad miliónu dalších podobných her je stále týž. Dát dohromady stejné barvy, které následně zmizí, za což se vám přičtou body. Jediné, co se mění, jsou okolnosti takového snažení.

Ty se dají shrnout do jediného slova: šestiúhelník. Přesně tyto objekty vyplňují zhruba kruh, po jehož obvodu kroužíte. Odsud pak vystřelujete barevné nálože, které po dopadu obarvují ony šestiúhelníky. Jakmile se vedle sebe octnou dvě stejné barvy, je jasné, co se stane.

Z toho všeho vyplývá, že zde nepůjde ani o nutnost nějak zásadně a hluboce přemýšlet, jako spíš nasypat tam ty správné barvy ve správný okamžik. Ideální záležitost pro odpočinek.

DOWNLOAD, homepage, 14 MB, 7/10