Zatímco v roce 2005 byl průměrný věk dětí, jež mají nějaký elektronický přístroj, 8,1 let, v roce 2007 už měly mobily či přehrávače šesti až sedmileté děti. Výsledky pro studii zjišťovala NPD dotazování lidí starších 25 let, kteří měli potomka ve věku 4 - 14 let.

"Děti nemají žádný strach z technologií. Snadno je přijímají do svých životů a ony se stávají jejich každodenní součástí," uvedla NPD.

Podle agentury se děti nejčastěji seznamují s osobními počítači a televizory, když jsou jim čtyři roky. Přístroje typu kapesních digitálních přehrávačů nebo mobilů začínají používat o několik let později.

Nejprodávanějšími elektronickými pomůckami mezi mladými lidmi jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a přenosné přehrávače. Podle analytiků dávají mladší děti přednost těm přístrojům, které jsou pro ně přizpůsobeny - ať už tvarem, barvou nebo způsobem použití.