Cerf dopoledne na tiskové konferenci v Praze mimo jiné uvedl, že počet možných IP adres, které je možné novým zařízením přihlášeným do internetu přidělovat, bude do několika let vyčerpán a je nutné rychle pracovat na implementaci vyšší verze IP protokolu. 

IP adresa je unikátní adresa pro každé zařízení (například počítače, ale v budoucnu také PDA, mobil, a jiné) v prostředí Internetu. Veškerá data posílána z prvního na druhé zařízení přes počítačovou síť, obsahují IP adresu odesílatele i příjemce.

Zkratka IP je synonymem pro Internet Protocol, tedy protokolu, pomocí něhož spolu komunikují zařízení v rámci světové sítě. V současnosti je používána verze IPv4, do pár let však musí dojít ke změně na novější verzi protokolu IPv6.

IPv4 totiž může poskytnout "pouze" 4x10 na devátou (asi 2 na 32) různých IP adres (například 192.155.02.44), což "bude už v roce 2012 naprosto nedostatečné," uvedl Cerf s tím, že počet zařízení připojených k internetu prudce roste.

IPv6 už nabízí adresy s délkou 128 bitů. Počet konkrétních adres tedy je 2 na 128, tj. asi 3 x 10 na 38. "Každý elektron ve vesmíru tak může mít vlastní IP," podotkl Cerf. 

Cerf se na tvorbě TCP/IP podílel 

V České republice Cerfa dále čeká setkání s představiteli univerzit, s vědci i studenty, aby s nimi diskutoval o budoucnosti Internetu a jeho názoru na vývoj tohoto fenoménu.

Vinton Gray Cerf je známý především svým podílem na tvorbě základní architektury sítě jménem Internet a TCP/IP protokolů. Na těchto protokolech pracuje internet dodnes.

Rodina protokolů TCP/IP vznikla v letech 1972 - 1976 na Stanfordské univerzitě, kde Vinton G. Cerf pracoval jako Assistant Professor of Electrical Engineering and Computer Science. TCP/IP protokol navrhl spolu s Robertem E. Kahnem.

Cerf na zdejší univerzitě vystudoval matematiku, doktorandský program v počítačových vědách získal na University of California. Je držitelem 13 čestných doktorátů, spolu s kolegou Robertem E. Kahnem je také držitelem titulu Presidential Medal of Freedom, nejvyšší civilní pocty v USA.

Pojem ARPANET je pro Cerfa velmi blízkým

Je rovněž předsedou organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), tedy doménového správce, koordinátora internetových adres a protokolů. Cerf se podílel také na vládních projektech včetně předchůdců Internetu ARPANET a DARPA.

Možnost setkat se s Vintem Cerfem osobně a položit mu své otázky má široká veřejnost 5. dubna od 14:30 na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Zde Cerf přednese svou vizi o budoucnosti internetu a plánech na meziplanetární internet.