K oficiálnímu napojení první československé instituce, pražského ČVUT, došlo 13. února 1992. Šlo ale spíše o formální záležitost, protože první pokusy s internetem se v Československu odehrávaly již od podzimu 1991. Navíc na samém přelomu osmdesátých a devadesátých let bylo možné se připojit k jiným počítačovým sítím jako FidoNet, EUnet nebo EARN.

Samotné počátky se týkaly poměrně úzké skupiny odborníků a z pohledu veřejnosti nešlo o nikterak oslnivou skutečnost. Původním smyslem internetu, a to nejen toho českého, byl přenos informací a dat mezi vědeckými pracovišti a vysokými školami. Aby mohla síť tuto funkci plnit, bylo nejprve nutné propojit jednotlivé instituce. Proto byla za podpory ministerstva školství zahájena výstavba páteřní sítě mezi Prahou a Brnem. Původně dostal projekt název FERNET (Federal Educational and Research Network), později byl přejmenován na FESNET a po rozpadu federace byl v červnu 1993 slavnostně zahájen provoz sítě pod názvem CESNET (Czech Educational and Scientific Network).

Internet by se ale sotva stal tím, čím v současnosti je, pokud by zůstalo pouze u využití v akademické sféře. Trvalo však řadu let, než se stal dostupným i pro běžné využití.

Eurotel a Telecom v monopolu

Jednou z překážek rozvoje byla existující legislativa. Na počátku devadesátých let získala exkluzivní licenci na provozování veřejné datové sítě, tedy i internetu, společnost Eurotel. V polovině roku 1995 Eurotel svou datovou divizi odprodal společnosti SPT Telecom, s čímž bylo spojeno i ukončení monopolu na provozování datových sítí. Tím se otevřel prostor pro vznik konkurenčních poskytovatelů připojení.

Po liberalizaci trhu s internetovým připojením se síť začala šířeji otvírat i pro komerční zájemce. Služeb internetu si tak mohl teoreticky užít každý. První uživatelé se rekrutovali z řad organizací a nadšenců, kterým nevadila nízká přenosová rychlost, občasné výpadky spojení či omezený počet stránek v češtině. Situace se však začala záhy měnit. Na síť postupně zamířily jak zavedené společnosti, například vydavatelé novin, tak i nové firmy, jejichž vznik podnítil právě rozvoj internetu. Své stránky začali vytvářet i jednotlivci.

Internet pro všechny

Byla to ale právě cenová politika SPT Telecom, která vedla v roce 1998 ke vzniku zřejmě nejznámější společné akce internetové komunity u nás, iniciativy Internetem proti monopolu. Ta reagovala na ohlášené zvýšení cen za vytáčené připojení k síti, plánované od ledna 1999, a nakonec se jí podařilo na Telecomu vymoci zvláštní tarif. Spory o délku a cenu impulzu vzaly nakonec za své s tím, jak poskytovatelé přešli na nabídku připojení za měsíční paušál.

Postupně, byť nikoliv zcela bez problémů, začali internet poskytovat i alternativní telefonní operátoři, kabelové televize i provozovatelé mobilních sítí. Možností, jak se připojit k síti je tak v současnosti celá řada, čemuž odpovídá i stále rostoucí obec uživatelů. Podle průzkumu Českého statistického úřadu, který proběhl ve druhém čtvrtletí loňského roku, má přístup k internetu 27 procent českých domácností, z nichž 57 procent využívá některou z technologií rychlého připojení.

Nejdůležitější události historie internetu
1969 V USA vznikl ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), počítačová síť považovaná za předchůdce dnešního internetu. Vznik ARPANETu byl financován agenturou ministerstva obrany USA.
1. ledna 1983 ARPANET oficiálně přešel ze standardu NCP na protokol TCP/IP. Jeho zavedení umožnilo propojit různé počítačové sítě, a proto bývá někdy považováno za počátek internetu, jak je známý dnes.
1991 Odstartovala služba World Wide Web (zkráceně web nebo WWW), tedy systém vzájemně propojených tzv. hypertextových dokumentů umístěných kdekoliv v síti internet. Vynálezcem konceptu byli Brit Tim Berners-Lee a Belgičan Robert Caillau, kteří pracovali v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN).
1993 CERN oznámil, že World Wide Web bude zdarma k dispozici všem. WWW následně vytlačil méně komfortní službu Gopher, která umožňovala vyhledání stránek pomocí procházení hierarchicky uspořádaných textových seznamů.
Leden 1994 Studenti Stanfordovy univerzity Jerry Yang a David Filo vytvořili stránku, z níž se později vyvinul úspěšný vyhledávač Yahoo!
1994 Byl vytvořen prohlížeč Netscape Navigator. Ten si v devadesátých letech dokázal mezi uživateli internetu získat velkou popularitu, avšak později nedokázal odolat nástupu prohlížeče Internet Explorer od společnosti Microsoft.
25. říjen 1994 Americká telefonní společnost AT&T umístila na stránky internetového časopisu HotWired proužkovou reklamu, takzvaný banner. Ačkoliv neexistuje shoda, zda šlo o historicky první banner, datum bývá často uváděno jako důležitá událost v dějinách tohoto druhu reklamy.
4. září 1995 Američan Pierre Omidyar spouští internetovou aukční síň eBay. Možnost online nákupu a prodeje téměř čehokoliv si záhy získala značnou popularitu.
18. září 1998 Byla založena mezinárodní nezisková organizace Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel (ICANN). Jejím smyslem je mimo jiné přidělování a správa doménových jmen a IP adres. Podobnou funkci před ní zastávaly organizace NIC či IANA.
27. září 1998 Larry Page a Sergey Brin zakládají v Kalifornii společnost Google Inc., provozovatele v současnosti největšího internetového vyhledávače Google.
1. červen 1999 Spuštěn Napster - služba, která umožňovala sdílení hudebních souborů mezi uživateli internetu. Napster získal velkou popularitu, kvůli porušování autorských práv však byla bezplatná výměna písní v červenci 2001 zakázána soudem.
9. listopadu 2004 Byla uvolněna první verze bezplatného prohlížeče Mozilla Firefox. Po Internet Eploreru společnosti Microsoft jde v současnosti o druhý nejrozšířenější prohlížeč.