Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Kdy se týká daňové přiznání důchodců

Důchodci, kteří kromě důchodu neměli žádné jiné zdanitelné příjmy, vyplňují přiznání jen ve výjimečných případech a důchod je pro naprostou většinu z nich osvobozen od daně. Osvobození se odvíjí od 36násobku minimální mzdy platné k prvnímu dni příslušného kalendářního roku. V roce 2019 minimální mzda dosahovala 13 350 korun. Vláda posunula termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu a úhradu daně drobným podnikatelům a fyzický osobám o tři měsíce.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Kdy se týká daňové přiznání důchodců

Za rok 2019 je důchod osvobozen až do příjmu 480 600 korun, což odpovídá měsíční částce 40 050 korun. Do tohoto limitu se nepočítá příplatek nebo příspěvek k důchodu ani zpětně doplácený důchod. Důchod nad 40 050 korun pobírá jen velmi málo důchodců.

Výdělky ze zaměstnání

Starobní důchodci mohou mít libovolně vysoký příjem k současně pobíranému starobnímu důchodu. Vznikají jim tak daňové povinnosti. Při velmi nízkých přivýdělcích ale daň z příjmů neplatí, protože v daňovém přiznání vždy uplatní roční slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun.

Penzisté, kteří mají příjmy z podnikání nebo z nájmu, vyplňují čtyřstránkové daňové přiznání
Gabriela Ivanco, Mazars

Dvoustránkové daňové přiznání za rok 2019 budou vyplňovat penzisté, kteří měli zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti a nemohli požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně, například kvůli práci pro dva zaměstnavatele současně v některém měsíci.

„Penzisté, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo z nájmu, vyplňují vždy základní čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně příslušných příloh, například pro příjmy z nájmu slouží příloha číslo dva,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Předčasní důchodci

Předčasní důchodci nemohou mít ke svému důchodu příjem zakládající účast na sociálním pojištění.

„V praxi tak osoba v předčasném důchodu může pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc korun včetně nebo na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou nižší než tři tisíce korun. Taktéž může vykonávat samostatnou činnost, tedy podnikat, kdy daňový základ (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nesmí překročit minimální limit pro účast na sociálním pojištění ve výši 78 476 korun,“ doplňuje Jan Mašek ze společnosti Kodap.

A jak dodává, sociálnímu pojištění nepodléhají ani příležitostné příjmy do 30 tisíc korun za rok, příjmy z kapitálového majetku nebo příjmy z nájmu.

Mají-li lidé v předčasném důchodu příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů, musí však také oni podat daňové přiznání.

„I předčasní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a například při vysokých příjmech z nájmu mohou platit vysokou daň z příjmů a současně pobírat předčasný důchod,“ upozorňuje Ivanco.

Kdo má nárok na daňovou vratku

Penzisté, kteří během roku odvedli na daňových zálohách ze zaměstnání nějakou částku a pracovali pouze po část roku 2019, obdrží po podání daňového přiznání daňovou vratku.

V daňovém přiznání totiž i tito penzisté vždy uplatní slevu na poplatníka v částce 24 840 korun, a to bez ohledu na počet odpracovaných měsíců či počet měsíců, po které jim plynul jakýkoliv zdanitelný příjem.

„Daňovou vratku obdrží i penzisté přivydělávající si jen v některých měsících roku 2019 na dohodu o provedení práce, ze které jim byla odvedena srážková daň. Podmínkou je, pokud nebylo provedeno roční zúčtování zaměstnavatelem, právě podání daňového přiznání,“ vysvětluje Ivanco.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu, ať už ve starobním, nebo v invalidním, je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Ivanco připomíná, že při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a pojistné se odvádí ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového základu.

„Penzisté vykonávající samostatnou výdělečnou činnost musí odevzdat nejenom daňové přiznání, ale i přehledy o příjmech a výdajích. Ti, kteří si v roce 2019 vydělali tolik, aby jejich příjem po odpočtu výdajů činil 78 476 korun a méně, sociální pojištění neplatí,“ doplňuje Ivanco.

Slevy invalidních penzistů

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně uplatní v daňovém přiznání za rok 2019 ještě slevu na invaliditu ve výši 2520 korun. Invalidní důchodci třetího stupně mají nárok na daňovou slevu ve výši 5040 korun.

„Přiznání státního důchodu není důvodem pro neuplatnění některého daňového odpočtu či daňové slevy. Pokud jsou tedy splněny zákonné podmínky, mohou i důchodci uplatňovat zákonné daňové odpočty či slevy, jako je například odpočet darů,“ zdůrazňuje Ivanco.

U slev nejsou žádná omezení

Důchodci si tedy mohou kromě základní slevy na poplatníka ve výši až 24 840 korun uplatnit třeba i slevu na manželku ve stejné výši, slevu na držitele průkazu ZTP/P atp. Mohou si též snížit základ daně díky darům, ale třeba i úrokům z hypoték, úvěru ze stavebního spoření nebo zaplaceným příspěvkům na penzijní připojištění a životní pojištění.

Jak už bylo výše zmíněno, i na důchodce se však také vztahuje třeba povinnost oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy (například příjmy z dědictví, z darování v linii přímé a v některých případech i v linii vedlejší, příjmy z prodeje nemovitostí při splnění tzv. časového testu, příjmy z prodeje movitých věcí, které nebyly zařazeny v obchodním majetku, příjmy z převodu obchodního podílu, pokud mezi pořízením a prodejem obchodního podílu uplynula lhůta pěti let atd.), pokud se jedná o příjem převyšující částku pět milionů korun.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků