Je možné termín pro podání protáhnout? Došlo od loňského roku k nějakým změnám? Jaká jsou pravidla, pokud živnostník během roku změnil zdravotní pojišťovnu? Na tyto, ale i další dotazy, přinášíme odpovědi ve spolupráci s finančním specialistou Zbyňkem Kočišem ze společnosti Poutko.

Do měsíce od podání daňového přiznání

Daňová přiznání už naprostá většina podnikatelů podala, nicméně papírování jim ještě nekončí. Každá samostatně výdělečná osoba (OSVČ) totiž musí ještě podat přehledy o příjmech a výdajích. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) tak musí učinit do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání.

„V praxi to tedy znamená 2. května. Výjimku ale mají podnikatelé, kterým přiznání zpracovává daňový poradce. Pokud tuto skutečnost podnikatel doloží do konce dubna, může přehled dodat až do 1. srpna,“ doplnil Kočiš.

Další výjimku mají OSVČ, kterým finanční úřad prodloužil lhůtu pro odevzdání daňového přiznání. Plátce může požádat o odklad na tři měsíce, v odůvodněných případech, například pokud jsou součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí, až na deset měsíců.

Pokud OSVČ daňové přiznání podávat nemusí, přehledy odevzdává i tak, a to do 31. července, do 1. srpna potom u zdravotních pojišťoven.

Doručit osobně či s elektronickým podpisem

Papírový tiskopis musí podnikatel doručit na příslušné pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a také své zdravotní pojišťovny.

Pokud jste držiteli uznaného elektronického podpisu můžete se návštěvě pobočky vyhnout a přehled odeslat přes veřejné rozhraní e - Podání nebo přímo do datové schránky konkrétní okresní správy, případně do datové schránky e - Podání ČSSZ, jste-li držitelem datové schránky nebo uživatelem Národní identitní autority.

Elektronickou možnost podání nabízejí i zdravotní pojišťovny. Interaktivní formuláře mají tu výhodu, že položky v některých kolonkách zvládnou vypočítat a doplnit samostatně.

Změnili jste pojišťovnu?

Pokud jste během loňského roku změnili zdravotní pojišťovnu, musíte přehled o příjmech podat dvakrát, a to každé pojišťovně, jíž jste byli loni klienty. Do obou formulářů vyplníte stejné hodnoty příjmů i výdajů, údaje se ale budou lišit v počtu měsíců pojištění u jednotlivých pojišťoven. Různé budou i zaplacené úhrny záloh.

Pokud vám z přehledů vyplynou nějaké nedoplatky, musíte je uhradit do osmého dne po odevzdání přehledů, nezávisle na tom, kdy byl přehled odevzdán. „Právě tento termín je velice důležité si hlídat kvůli zvyšujícímu se penále. Pojišťovny i ČSSZ si za každý den prodlení berou 0,05 procenta dlužné částky. Penále naskakuje i v případě, když nezaplatíte celou dlužnou částku,“ upozornil Kočiš.

Pokud vám ale naopak vznikne nárok na vrácení peněz za přeplatek, jsou peníze automaticky poslány nazpět v případě, že nemáte vůči dané instituci jiný dluh. V opačném případě se peníze použijí na jeho pokrytí.

Za nepodání až 50 tisíc pokuta

Rozhodně se vám vyplatí si termín pro podání přehled ohlídat. Pokud svou povinnost nesplníte a neodevzdáte ho včas, může vám OSSZ udělit až padesátitisícovou pokutu. Nicméně jednotlivé případy posuzuje zvlášť, promeškání o pár dnů tak může skončit pouhým napomenutím. Podobný postup mají i zdravotní pojišťovny, nejprve využívají výzev, poté ale i u nich může nastoupit až padesátitisícová sankce.

Případný nedoplatek záloh nemusí vzniknout pouze tím, že podnikatel opomenul zaplatit některou z měsíčních záloh. Naskočí například i tehdy, pokud dosažené příjmy odpovídají vyšší částce sociálního pojištění, než je nastaveno na zálohách. V takovém případě se navíc na další období navýší zálohy sociálního i zdravotního pojištění.

Nesrovnalosti v platbách mohou nastat i v případě, pokud jste si nepohlídali splatnost sociálního pojištění, která se na přelomu roku měnila. Zatímco dosud se zálohy platily každý měsíc zpětně, od letoška se platí za aktuální měsíc.

„V prosinci tedy bylo potřeba zaplatit sociální pojištění ještě za listopad, ale současně i za prosinec. Lednové platby už se spárovaly s lednovými zálohami,“ doplnil Kočiš.

Termíny pro platbu zdravotního pojištění zůstaly beze změn.