Při stanovení výdajů paušálem se sečtou roční příjmy a výdaje se uplatní příslušným procentem z příjmů. Výdajový paušál pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti činí 80 procent, 60 procent nebo 40 procent v závislosti na vykonávané činnosti, přičemž 80procentní výdajový paušál lze uplatnit pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro řemeslné živnosti.

Daně 2018:
Jak daní lidé s vysokými příjmy
Jak uplatnit výdajový paušál za loňský rok
Jak na podání přiznání k dani z nemovitých věcí
  Jak správně vyplnit daňové přiznání za rok 2018
  Deset hlavních změn v daňovém přiznání 2018
 Co si ohlídat při vyplňování přehledů o příjmech a výdajích

Pro ostatní živnosti se uplatní 60procentní výdajový paušál a pro ostatní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 40procentní výdajový paušál. „Mimo vypočtenou částku výdajového paušálu nelze již uplatnit žádné další výdaje,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Když jsou skutečné výdaje nízké

Pro OSVČ, jejichž skutečné výdaje jsou nižší než výdaje uplatněné paušálem, je uplatnění výdajového paušálu jasnou volbou. Díky uplatnění výdajového paušálu jsou výdaje pro daňové účely vyšší než skutečnost, což přináší finanční úsporu nejenom na dani z příjmu fyzických osob, ale i na sociálním pojištění a zdravotním pojištění.

„V roce 2018 lze uplatnit paušální výdaje maximálně z příjmu jeden milion korun. To znamená, že například při ročním příjmu 2,5 milionu korun při uplatnění 60procentního výdajového paušálu lze odečíst výdaje ve výši 600 tisíc korun,“ dodává Ivanco.

V praxi však uplatňují výdajový paušál i OSVČ, jejichž skutečné výdaje jsou přiměřeně vyšší než výdaje uplatněné paušálem.

Výdajový paušál v roce 2018
druh činnosti
výše paušálu
soukromí zemědělci80% (max. 800 tisíc)
řemeslníci
80% (max. 800 tisíc)
živnostníci (jiní než řemeslníci)
60% (max. 600 tisíc)
ostatní (lékaři, advokáti, herci,
spisovatelé, znalci, tlumočníci apod.)
40% (max. 400 tisíc)
pronájem obchodního majetku
30% (max. 300 tisíc)

Výdajový paušál jim totiž výrazně snižuje povinnou administrativu a veškeré daňové záležitosti zjednodušuje.

Vyšší daně, ale méně papírování

Při uplatnění výdajového paušálu odpadají povinnosti spojené s posuzováním, zdali se jedná o daňové, či nedaňové výdaje, a některé osoby samostatně výdělečně činné si tak zvládnou splnit všechny své daňové povinnosti samy.

„Každý živnostník upřednostňující daňovou jednoduchost má přitom jinak nastavenou finanční částku, do které se mu paušál vyplatí i při vyšší daňové zátěži,“ doplňuje Ivanco.

Kdy volit daňovou evidenci

V případě, kdy jsou skutečné výdaje vyšší než při uplatnění výdajů paušálem, je finančně výhodnější vést daňovou evidenci. Kvůli zastropování výdajového paušálu vede daňovou evidenci většina OSVČ s vyššími příjmy.

„Všechny OSVČ uplatňující výdaje paušálem mohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti a daňovou slevu na manželku/ manžela s rozhodnými příjmy nepřekračujícími 68 000 korun,“ dodává Gabriela Ivanco.

Příští rok se limit pro využití výdajových paušálů u živnostníků zvýší. Zákonodárci ho zvedli z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun.