Každý občan může jednou za kalendářní rok požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Obdrží ho zdarma. Jen na žádost občanů ČSSZ loni vyhotovila a zaslala 105 060 listů důchodového pojištění. Kromě toho, bez žádosti, zasílá ČSSZ od roku 2015 lidem vybraných předdůchodových ročníků přehled jejich dob důchodového pojištění.

Loni list důchodového pojištění – téměř 100 tisíc zásilek – obdrželi muži ročníku narození 1956 a ženy narozené v roce 1959. Přehledy dob důchodového pojištění letos zašle ČSSZ mužům narozeným v roce 1957 a ženám narozeným v roce 1960.

ČTĚTE TAKÉ
ČSSZ rozesílá přehledy k důchodům
Kdo může letos odejít do důchodu
Počet důchodců roste, penzi pobírá zhruba 2,4 miliónu lidí

Lidé, kteří mají zřízeny datové schránky, mohou mít přehled o svém „důchodovém kontu“ on-line, a to prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Za loňský rok ČSSZ eviduje 18 502 přístupů k této službě. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ si o sestavení IOLDP požádalo 4573 lidí.

Výpis „důchodového konta“ obsahuje přehled a také součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), popřípadě náhradních dob pojištění (např. dobu evidence na úřadu práce) a také přehled vyměřovacích základů (výdělků) a vyloučených dob (např. dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986.

Díky němu si mohou lidé snadno ověřit, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Je v něm uvedena také informace o dobách neevidovaných, tzn. o obdobích, ke kterým ČSSZ v evidenci žádný doklad nemá.

Jak o výpis požádat

Pro žádost o výpis je možné použít tiskopis, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ, lze však požádat i formou vlastnoručně podepsaného dopisu. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou má být IOLDP zaslán.

Žádost se zasílá buď na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, lze ji zaslat i e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny ČSSZ: posta@cssz. cz nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. Požádat o IOLDP lze také online prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Žádat o IOLDP je možné jednou za kalendářní rok. ČSSZ má na jeho vyhotovení 90 dnů od doručení žádosti, zpravidla jej však zasílá dříve.