Skoro každý Čech (93 procent) má založený běžný účet, čtyři pětiny (82 procent) lidí pak k jeho obsluze využívají on-line bankovnictví. Například v Německu má běžný účet 87 procent lidí a on-line bankovnictví 74 procent.

Češi velmi vysoko hodnotí svou finanční gramotnost. Pouze sedm ze sta oslovených přiznalo velmi nízkou nebo žádnou znalost bankovních produktů, zatímco v Itálii šlo o téměř pětinu dotazovaných.

Třetina Čechů se pak v průzkumu pochlubila výbornou nebo velmi dobrou znalostí bankovních produktů. Nejvíce jsou o své dobré finanční gramotnosti přesvědčeni Slováci (40 procent).

Nejlépe svou situaci hodnotí Němci

Češi hodnotí nadprůměrně i svou finanční situaci. Téměř dva z pěti oslovených uvedli, že si mohou dovolit vše, co potřebují. Přitom dokáží spořit a zvládnou pokrýt i neplánované výdaje. Stejně jsou na tom i Slováci.

Nejlépe hodnotí svoji finanční situaci Němci — 43 procent respondentů má dostatek peněz, může spořit a nezaskočí je náhlé výdaje.

Naopak nejhůř hodnotili finanční situaci své domácnosti respondenti v Itálii a Rumunsku. Téměř pětina z nich dokonce přiznala, že často nemá peníze ani na nejnutnější potřeby.

Dvě třetiny Poláků uvedly, že mají dostatek peněz na běžné potřeby, ale nečekané výdaje jim způsobují problémy. Ve stejné situaci je i polovina Čechů.

Češi neplatí bankám, Rumuni za energie

„V našem mezinárodním průzkumu Češi potvrdili, že se aktivně zajímají o finanční záležitosti, s penězi vycházejí převážně dobře a deklarují, že se zadlužují s rozmyslem. Platební morálka dlužníků je ale spíše podprůměrná – skoro pětina respondentů měla v době průzkumu nějaký závazek po splatnosti. Hůře na tom jsou jen Němci a Rumuni,“ uvedla Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti Kruk.

Téměř polovina českých respondentů v průzkumu uvedla, že měla větší či menší zpoždění se splátkami dluhu nebo platbami za jiné závazky. Zpoždění s platbami měli jen tři z deseti Španělů a třetina Slováků. Nejhorší je pak situace v Polsku, kde zpoždění s platbami závazků přiznaly téměř tři pětiny lidí.

Závazky po splatnosti má téměř pětina dotazovaných Čechů, ale v případě Němců je to již skoro třetina. V Polsku je pak přiznal zhruba každý osmý respondent. Zpoždění plateb českých dlužníků se týká nejčastěji splátek úvěrů (29 procent) a půjček od přátel a rodiny (18 procent).

„Zatímco Češi mají nesplacené závazky především k bankám a přátelům či rodině, v Itálii a Rumunsku dluží lidé hlavně za elektřinu či plyn. Ve Španělsku mají dlužníci největší problém se splácením hypoték a v Polsku s nájmem,“ dodala Kolářová.

Rumuni jsou nejzadluženější

Odpovědi českých respondentů naznačují, že aktuálně má nějakou půjčku téměř polovina lidí v tuzemsku a každý osmý si plánuje vzít úvěr během následujícího roku.

Nejzadluženější jsou lidé v Rumunsku, kde mají půjčku více než tři pětiny respondentů a další třetina se plánuje zadlužit v následujícím roce.

Nejméně půjček splácejí respondenti z Německa (zhruba 38 procent), kde se také nejméně lidí plánuje zadlužit (necelých 10 procent).